top of page
header.png

Rotem Guy

2024

שירותים מקצועים

מיתוג

רותם גיא - סטודיו לאדריכלות נוצר מאהבה רבה לאומנות ולעולם החומר.

הסטודיו משלב בין החלק הקונספטואלי, העבודה עם הידיים והיישוב התכנוני - זהו השילוש הקדוש לפרויקט מוצלח.

הסטודיו ממוקם במושב פורת, שם מעבר לסטודיו ניתן למצוא סדנא ומודלים ידניים איתם נוהגים לעבוד בסטודיו. העבודות של הסטודיו נעות בין מורכבות תכנונית לבין ניקיון ואסתטיקה גדולה.

Untitled-2.png
rotemguy_icons.png
ֿ-Symbol_anim_21.4.gif
bottom of page