top of page
Cafe Jeruz - Pha ©  LUZ-56.jpg

2024

תחום

אירוח והסעדה

מה עשינו?

מיתוג | עיצוב פנים

יקבי ירושלים אגודה חקלאית שיתופית, היקב היחיד הפועל בירושלים ומייצר מגוון יינות איכות. ליקב בירושלים מרכז מבקרים הפועל בטחנת הרוח ההיסטורית מונטיפיורי במשכנות שאננים, הצופה אל העיר העתיקה. מקום בו החל דרכו של היקב לפני למעלה מ-150 שנים.

בעשר השנים האחרונות עבר היקב תנופת התחדשות, הושקעו בו משאבים רבים, המאפשרים הפקת יינות איכות. עתה היקב יוצא מן החומות למקומות חדשים, ומביא את הניחוחות הירושלמים למרכז הארץ - לפתח תקווה.

Cafe Jeruz - Pha ©  LUZ-15.jpg

מרכז המבקרים הקיים של היקב מספר סיפור על עבר ועתיד, ישן וחדש.

את הרוח הזו רצינו להביא גם למרכז המבקרים החדש של היקב בפתח תקווה. 

מטרת מרכז המבקרים החדש הוא להחדיר תרבות של יין לעיר השוקקת ולחבר את המבקרים לסיפורם ההיסטורי. 

Cafe Jeruz - Pha ©  LUZ-11.jpg
Cafe Jeruz - Pha ©  LUZ-10.jpg
Cafe Jeruz - Pha ©  LUZ-6.jpg
Shimshonit.png

בואו לראות עוד! 

 SiteCovers37-37.png
Artboard 40.png
 SiteCovers-42.png
Artboard 44.png
Artboard 41.png
Artboard 43.png
bottom of page